SCC Covid-19 Self-isolation Survey 2021 - Polish

INFORMACJE POUFNE 

Drogi mieszkańcu Somerset, 

Witaj - nazywam się Alison i jestem kierownikiem ds. zdrowia publicznego Covid19 w Somerset wysyłającym tę wiadomość w imieniu dyrektora ds. zdrowia publicznego w Somerset, prof. Trudi Grant. 

Prosimy Pana/Panią o pomoc - jako wcześniej zdiagnozowany z Covid-19, bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o Pana/Pani doświadczeniach z wirusem: 

 • jak wpłynęło to na Pana/Pani zdrowie i samopoczucie 
 • porady, które otrzymał(a) Pan/Pani po postawieniu diagnozy 
 • jakiekolwiek otrzymane wsparcie w tym czasie 
 • wszelkie wyzwania, z którymi musiał(a) Pan/Pani się zmierzyć 
 • zalecenia które może Pan/Pani mieć, oparte na własnych doświadczeniach, aby ulepszyć doświadczenia innych w przyszłości 

Jest to zadanie dobrowolne, ale byłoby bardzo pomocne, gdyby jak najwięcej mieszkańców Somerset było w stanie wypełnić ankietę i odpowiedzieć na poniższe pytania. Przeżył(a) Pan/Pani wyjątkowe dla siebie doświadczenie i chcielibyśmy wyciągnąć z tego naukę. 

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie. Musimy zrozumieć stojące przed nami wyzwania i przyjrzeć się trendom w naszej populacji, które wymagają lepszego wsparcia. 

Wszystkie dane będą zapisywane anonimowo. Odpowiedzi z ankiety zostaną przeanalizowane przez zespół zdrowia publicznego w County Hall i mamy nadzieję na wykorzystanie kilku cytatów zgłoszonych do nas, nie zostaną one przypisane indywidualnym osobom. 

Jeśli chciał(a)by Pan/Pani dołączyć i bardziej zaangażować się w nasze starania, aby zapobiec zarażeniom Covid-19 przez innych, chętnie się z Panem/Panią skontaktujemy! Zarejestruj się teraz, aby zostać „Orędownikiem ds. Covid-19”  

Aby uzyskać najnowsze informacje o Covid-19 w Somerset, prosimy obserwować dyrektora ds. zdrowia publicznego na Twitterze – @SomersetDPH 

 

Informacja o prywatności 
Cel przetwarzania: zapoznanie się z poradami i wsparciem udzielanym przez Radę mieszkańcom po zdiagnozowaniu Covid-19 i czerpanie z nich wiedzy. 
Kategorie danych osobowych: wypełniając ankietę, zbierzemy Pana/Pani numer usługi doradczej Contact Tracing Advisory (CTA) i kod pocztowy. 
Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Udostępnianie danych: Żadne dane osobowe nie będą udostępniane. Odpowiedzi będą analizowane i udostępniane są tylko anonimowe wyniki. 
Przechowywanie: indywidualne odpowiedzi będą przechowywane przez 6 miesięcy. 
Więcej informacji na temat prywatności danych można znaleźć pod adresem: https://www.somerset.gov.uk/our-information/privacy-notices-and-cookies/ 

 

Timeline

 • Opened
  18 Jun 2021 at 00:00
 • Closed
  12 Jul 2021 at 23:59

Details